Tarieven Begrafenisvereniging "De Laatste Eer" Dinxperlo.

 
       In de ledenvergadering van 24 maart 2016 is akkoord gegaan met een aanpassing van de vergoedingenstructuur: 
       de hoogte van de vergoeding voor de uitvaart van leden is niet langer afhankelijk van de afgenomen diensten,
       maar wordt een korting op de tarieven, zoals ze ook voor niet-leden gelden, van € 1.849,00.
       Mocht de uitvaart niet door DLE verzorgd worden geldt een vergoeding van € 844,00.
                    

 

 

 

     

 

  

 

          

 

 

 

    Tarieven vanaf ingangsdatum:           01-01-2019
    Laatste zorg door 2 personen     €        111,00 
    Laatste zorg door 1 persoon     €           74,80
    Gebruik mortuarium 1 dag (of gedeelte ervan)     €         191,00
    Gebruik mortuarium 2 dagen      €         382,00
    Gebruik mortuarium     €         478,00
    Gebruik 24-uurs kamer     €         544,00
    Verzorgen uitvaart     €      1.310,00
    Toeslag als de uitvaart op de 6e dag plaats vindt     €          79,90
    Toeslag als de uitvaart op de 7e dag plaats vindt     €        160,00
    Toeslag als de uitvaart in het weekend plaats vindt     €        104,00
    Uitvaartdienst in het uitvaartcentrum     €        410,00
    Geluidsopname uitvaartdienst     €            5,45

    Dragers

    Rouwauto uitvaart

    Rouwauto crematie Aalten

    Rouwauto crematie Doetinchem

   

€        364,00

€        173,90

€        257,30

€        271,45

    Toeslag voor vervoer weekend en tussen 18.00 en 7.00 uur     €          52,10
    Geluidsinstallatie begraafplaats     €          47,30
    Koffie/thee     €            1,93
    Verzorging koffie/thee (bediening+huur)     €        164,30
    Idem extra persoon     €          79,75

    Gebruik mortuarium door een andere uitvaartverzorger dan
    Begrafenisvereniging "De Laatste Eer"

    €        685,00

    Gebruik mortuarium,  6 dagen of langer voor niet leden

     Tussentijds bezoek

     

    €       678,00 

€         26,30