Inschrijfformulier

 

Lidmaatschap

Ieder lidmaatschap is persoonsgebonden en staat op naam. Kinderen

tot 18 jaar zijn gratis lid via een betalende ouder. Voor kinderen in de

leeftijd van 18 tot en met 21 jaar geldt een gereduceerd tarief. Kinderen

dienen zichzelf aan te melden. De leeftijdsgrens om lid te worden van de

vereniging is 75 jaar.

 

Contributie

De inning geschiedt eenmaal per jaar via automatische incasso in de maand juni.

Contributie per jaar:
22 jaar en ouder € 25,00 per persoon
18 t/m 21 jaar     €  18,00 per persoon

 

Aanvullende verzekering

Een aanvullende verzekering afsluiten is raadzaam.
U dient rekening
te houden met extra kosten van ongeveer € 6500,00.
Dit zijn kosten
die buiten de vergoeding van de vereniging vallen.
Op de tarieven wordt een korting van € 1.849,00 voor leden verleend als de uitvaart
door De Laatste Eer wordt verzorgd.
Mocht de uitvaart niet door De Laatste Eer worden verzorgd, dan geldt een vergoeding
van € 844,00 voor leden.


Wijziging

Wijziging in gezinssamenstelling zoals geboorte of verhuizing, maar ook

verandering van uw bankrekeningnummer verzoeken we u vriendelijk

door te geven aan de ledenadministratie:

De ledenadministratie is tevens bereikbaar voor overige vragen.


Verhuizing buiten werkgebied D.l
.E.

Bij verhuizing buiten het werkgebied van D.L.E.is behoud van lidmaatschap

mogelijk, wel dient u rekening te houden met variabele kosten.

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december, schriftelijk, per mail

of via het contactformulier van de site bij de penningmeester/ ledenadministratie

te worden ingediend.

 

 

DLE Lidmaatschap