Doelstelling.

Begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ heeft
als doel om hulp en advies te geven bij de
uitvaart op basis van vrijwilligheid onderlinge
solidariteit, en/ of nabuurschap. De vereniging,
oorspronkelijk geïnspireerd vanuit een
christelijke visie, heeft geen winstoogmerk.
De contributie kan zodoende laag worden
gehouden.

Dienstenpakket.

• Afleggen/verzorgen van de overledenen

door deskundige mensen.

• Aangifte van overlijden bij de gemeente,

verzorgen van overige formaliteiten

.

• Het beschikbaar stellen van faciliteiten

zoals het D.L.E. uitvaartcentrum voor

afscheidsdiensten en koffietafels voor

kleine groepen tot maximaal 80 personen,

begeleiding van de condoleance, gebruik van

24-uurs kamer, rouwauto en dragers.

 Doelstelling